มหายันต์อาจารย์ไพโรจน์
โดยคุณโน นาคราช

รับจองผ้ามหายันต์รวยหัวใจสิบทิศ

จากกับผมคุณโน นาคราช การันตีทุกอักขระ
เขียนจากปลายปากกา อาจารย์ไพโรจน์ รื่นวิชา